Obowiązki notariusza często mylone są z zadaniami wykonywanymi przez innych przedstawicieli usług prawniczych. Notariusz to osoba, która stoi pomiędzy stronami, które chcą nadać formę notarialną o charakterze dokumentu urzędowego. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy.

Czym jest akt notarialny?

Jeśli interesują nas czynności notarialne w Szczecinie, to na samym początku warto wyjaśnić sobie, co kryje się pod pojęciem aktu notarialnego. Jest to szczególny rodzaj dokumenty urzędowego. Zostaje stworzony za każdym razem, gdy wymaga tego prawo bądź wynika to z woli którejkolwiek ze stron. W naszym kraju sporządzenie takiego dokumentu dotyczy głównie przeniesienia własności lokalu i odwołuje się między innymi do kupna oraz sprzedaży nieruchomości, najmu okazjonalnego, ustanowienia użytkowania wieczystego.

Stworzeniem takiego dokumenty zajmuje się właśnie notariusz. Jednak nie jest to jedyna funkcja pełniona przez tę osobę.

Czynności notarialne – czym są?

Do zadań notariusza należy przede wszystkim czuwanie nad zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa interesom stron oraz wszystkich innych osób, u których dana sprawa może wiązać się ze skutkami prawnymi. Jeśli interesuje nas dobry notariusz w Szczecinie, to pamiętajmy o tym, że powinien on udzielać rad w swoje kancelarii, bądź innym miejscu z uwagi na okoliczności. Należą do nich między innymi stan zdrowotny jednej ze stron. Działalność notariusza reguluje ustawa.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie państwa bez pracy notariusza, których pełnomocnictwo wymagane jest w wielu przypadkach. Niezliczona ilość czynności prawnych wymaga uregulowania przez akty notarialne.

Do czynności notarialnych należą między innymi sporządzanie aktów, o których wspominaliśmy wcześniej. Inne zadania to między innymi podejmowania wszelkich czynności dotyczących poświadczeń spadkowych, sporządzanie weksli oraz czeków, spisywanie protokołów oraz składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Pokaż więcej w  Lifestyle

Dodaj komentarz

Zobacz także

Restauracja azjatycka – na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób eksploruje różnorodne kultury kulinarne z …